CLOUDFLOW MODUŁ JOBS

Cloudflow Modul Jobs

Zarządzanie zleceniami

  • Graficzny interfejs użytkownika z informacjami o zleceniu
  • Automatyczne tworzenie struktury folderów związanych ze zleceniem
  • Łatwe wyszukiwanie i dostęp do plików w istniejących zleceniach
  • Przygotowywanie plików do druku i akceptacja na podstawie informacji o zleceniu
  • Przetwarzaj zlecenia ponownie z tymi samymi lub zmodyfikowanymi właściwościami
CLOUDFLOW Jobs
CLOUDFLOW Jobs
Go to Top