Datalink

Łączność i pobieranie danych

  • Łączenie z systemami MIS / ERP i innymi źródłami danych
  • Generowanie i czytanie plików XML oraz JDF
  • Kompatybilność z wszystkimi bazami danych SQL
  • Usługi DataConnector
  • Manipulowanie danymi np. tłumaczenie XSLT (przetwarzanie XML)
Datalink Comp 720
5 Datalink 5.1 Folder Structures
5 Datalink 5.2 Decoration
Go to Top