CLOUDFLOW MODULE COLORSPACE

Colorspace

Rozwiązania kolorystyczne sterowane danymi, umożliwiają optymalizację kosztów i dopasowanie kolorów charakterystycznych dla danej marki i produktu

  • Estymacja oparta o realne dane, dająca wiarygodne oparcie dla nabywców druku, kosztorysantów i profesjonalistów zajmujących się przygotowaniem do druku
  • Wizualne przedstwienie wyników uzupełnione o pełne dane ∆E, by świadomie podejmować decyzje
  • Elastyczne przekierowywanie do odpowiedniego wydruku w celu automatycznej konwersji kolorów względem druku konwencjonalnego, cyfrowego i hybrydowego
  • Wygodna obsługa dla użytkowników niebędących ekspertami
  • Zawiera najnowocześniejszą technologię obsługi kolorów spektralnych ColorLogic
  • Optymalizuje koszty produkcji dzięki drukowaniu w rozszerzonej gamie kolorów „Extended Color Gamut” i zastosowaniu technologii oszczędzania atramentu
Colorspace
Go to Top