1. Przegląd ochrony danych osobowych

Ogólne

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Dane zebrane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej informacji prawnej serwisu.

Jak zbieramy Twoje dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
Zawsze masz prawo zażądać bezpłatnie informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Masz również prawo do żądania ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz również oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Christopher Graf
Uhlandstraße 9
79102 Freiburg
Telefon: +49 761 70 776 720
E-mail: info@hybridsoftware.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w języku niemieckim. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały automatycznie dostarczone do Ciebie lub osoby trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki, gdy zmienia się ono z „http://” na „https://”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z prawem masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które są przechowywane, a także o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.
E-mail: datenschutzbeauftragter@hybridsoftware.com

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów, pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia do czasu ich usunięcia przez Ciebie, umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na stronie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookies, dzięki czemu możesz decydować w każdym przypadku, czy zaakceptować lub odrzucić plik cookies. Alternatywnie, przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookies pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, lub automatycznie je usuwała po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookies, które są niezbędne do komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (takich jak koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony powód aby przechowywać pliki cookies w celu zapewnienia zoptymalizowanej świadczonej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookies (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera
Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera”. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
adres IP
Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu zoptymalizowanej świadczonej usługi bez błędów technicznych. Dlatego pliki dziennika serwera muszą być przechowywane.

Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbierzemy dane wpisane w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i ewentualne pytania uzupełniające. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, będziemy przechowywać do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel ich przechowywania (np. po spełnieniu Twojego żądania). Wszelkie bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

5. Wtyczki i narzędzia
mapy Google
Ta witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej oraz ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.