CLOUDFLOW MODUŁ COCKPIT

Cloudflow Modul Orchestrator

Logika procesu

  • Aplikacja do zarządzania procesem druku etykiet i opakowań
  • Właściwości zleceń i elementów oparte na istniejącym systemie ERP/MIS za pośrednictwem standardowego XML lub dopasowanej integracji
  • Obejmuje szablony procesów i przepływów pracy do zarządzania plikami, akceptacji, cykli poprawek, przygotowania do druku oraz step-and-repeat
  • Możliwość rozbudowy i pełnej konfiguracji przy użyciu zawartego w CLOUDFLOW kreatora stron HTML
CLOUDFLOW Cockpit - Items
CLOUDFLOW Cockpit
Go to Top