CLOUDFLOW MODUŁ WORKSPACE

Workspace Title

Podstawa każdej konfiguracji CLOUDFLOW

  • Internetowy
  • Centralna baza danych dla wszystkich aplikacji CLOUDFLOW
  • Zarządzanie plikami i zasobami
  • Automatyczne indeksowanie i generowanie metadanych
  • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
  • Silnik przepływu pracy
  • Przetwarzanie rozproszone
  • Pełne API REST umożliwia dostęp do wszystkich funkcji CLOUDFLOW
CLOUDFLOW Workspace - Introduction
1 Workspace 1.2 Workflows
CLOUDFLOW Workspace - Pagebuilder
Go to Top