Modulární architektura

Modulárnost a škálovatelnost jsou základní charakteristiky CLOUDFLOW. Je možné přidávat a kombinovat rozmanitou řadu modulů pro soft proofing, automatizaci prepressu, RIPování, rastrování, správu zakázek a objednávek, a řadu dalších.

Spojením více Workspace lze vytvořit cluster, což umožňuje zvýšit výpočetní výkon, dostupnost a konfigurace s více pobočkami.

Výkonná technologie CLOUDFLOW Share propojuje Workspace přes Internet pro výměnu a synchronizaci souborů, dat a licencí aby se optimalizovalo jejich využití.

zpět …
Více o tomto tématu:
FIN MODULAR ARCHITECTURE 01 1200
FIN OPEN STANDARDS 01 1200

Otevřené standardy

CLOUDFLOW je vystavěn plně na otevřených standardech: je zcela webový (HTML5), plně využívá PDF a XML, a podporuje všechny významné oborové standardy jako CIP3, XMP a řadu dalších.

CLOUDFLOW je plně řízen daty díky výkonné dokumentově orientované databázi Mongo-DB. Obsahuje kompletně zdokumentované REST API umožňující hladkou integraci s vaší IT infrastrukturou.

S modulem Datalink lze přidat funkce pro přístup a manipulaci s daty, což umožní spolupráci s SQL a jiným datovými strukturami.

zpět …

Průmysl 4.0

Díky schopnosti fungovat zcela v cloudu nabízí CLOUDFLOW spolehlivou platformu k zvládnutí digitální transformace a Průmyslu 4.0 ve světě etiket a obalů. Díky modulu Orchestrator se integruje a spolupracuje se všemi články, IT službami

a vybavením celého hodnotového řetězce od objednávky po dodávku poskytnutím všestranných rozhraní a výkonných výpočetních jader.

zpět …
FIN INDUSTRY 40 01 1200