Guido Van der Schueren
Předseda představenstva, HYBRID Software

V letech 1974 až 1982 pracoval Guido Van der Schueren jako obchodní ředitel ‘Compugraphic’ v Bonte NV a v následujících deseti letech zastával různé pozice v polygrafii včetně obchodního a marketingového ředitele v DISC.

V roce 1992 spoluzaložil Artwork Systems a v letech 1996 až 2007 zastával pozici výkonného ředitele Artwork Systems Group NV a dceřinných společností.

Byl místopředsedou představenstva EskoArtwork Group od června 2007 do dubna 2011, kdy zaujal místo předsedy představenstva v HYBRID Software Inc.

guido@hybridsoftware.com

Christopher Graf
Chief Marketing Officer HYBRID Software

V roce 1994 založil Christopher Graf firmu PIC GmbH (Production Integration Company), která se specializovala na distribuci software a hardware a integrační služby v oblasti obalů a etiket. Ta byla v roce 1998 převzata firmou Artwork Systems. V letech 1998 až 2008 byl generálním ředitelem pro německy hovořící země v Artwork Systems a později v EskoArtwork.

Před založením HYBRID Software GmbH v září 2011 byl Christopher generálním ředitelem DALIM SOFTWARE. Na této pozici měl na starosti obchod, marketing a produkt management po celém světě. Jako partner a člen představenstva HYBRID Software má na starosti německojazyčnou oblast a východní Evropu, a globální rozvoj obchodu a marketing.

christopherg@hybridsoftware.com

Jan Ruysschaert
Generální ředitel, HYBRID Software NV

Jan Ruysschaert vstoupil do polygrafie v roce 1979, kdy začal pracovat ve firmě DISC, ze které se později stala Barco Graphics. Po pestré kariéře v řízení obchodu přešel v roce 1994 do Artwork Systems a posléze zastával seniorské pozice ve firmě a později v EskoArtwork, mezi něž patří vedoucí oddělení prodeje, generální ředitel Artwork Systems UK, viceprezident pro komerční tisk a ředitel kanálu vlastníků značek.

V roce 2011 založil HYBRID Software NV, belgickou pobočku HYBRID.

janr@hybridsoftware.com

Patrick Coussement
Technický ředitel pro Prepress, HYBRID Software NV

Patrick začal svou kariéru v oboru software pro packaging v roce 1988 jako vývojář v belgické firmě DISC Graphics, která se později stala součástí Barco Graphics. V roce 1999 se připojil k několika dalším kolegům z DISC/Barco ve firmě Artwork Systems a brzy se stal vedoucím R&D týmu, který vyvinul první prepress editor pro packaging pro Macintosh. I po spojení Artwork Systems a Esko v roce 2007 Patrick pokračoval ve vedení týmu vyvíjejícího prepress editory až do roku 2011.

V roce 2012 založil PACKZ Software a dal dohromady talentovaný vývojový tým, který znovu rozvířil vody inovativním nativním PDF editorem pro packaging prepress nazvaným PACKZ. Firma PACKZ Software brzy navázala obchodní a technickou spolupráci s HYBRID Software. Dnes obě firmy spolu sídlí v Gentu v Belgii, kde je Patrick technickým ředitelem pro prepressové softwarové nástroje HYBRID Software.

patrickc@hybridsoftware.com

Nick De Roeck
Technický ředitel, HYBRID Software NV

Po absolvování počítačových věd na University v Gentu začal Nick De Roeck v roce 1988 v Artwork Systems NV. Tam zastával několik pozic ve vývoji software a IT. V roce 2000 se stal vedoucím vývoje pro webově orientované produkty Artwork Systems. V roce 2007 založil NiXPS NV, inženýrskou firmu soustředěnou na vývoj softwarových technologií pro polygrafii.

V NiXPS NV stál v čele vývoje PDF technologií, webových nástrojů a software pro automatizaci v polygrafii. NiXPS se spojila HYBRID Software v roce 2013. Nick v současnosti zastává pozici technického ředitele HYBRID Software a dohlíží na celosvětový vývojový tým firmy HYBRID.

nickdr@hybridsoftware.com

Joachim Van Hemelen
Finanční ředitel, HYBRID Software NV

Joachim byl jmenován finančním ředitelem HYBRID Software v dubnu 2016. Zodpovídá za finanční vedení firmy, dohlíží na administrativní a účetní oddělení a také vede iniciativy pro firemní rozvoj.

Joachim kombinuje svou pozici v HYBRID Software s pozicí poradce pro firemní finance v Portolani, antverpské rodinné firmě, kde je aktivní od dubna 2015.

Předtím byl zaměstnán jako poradce pro fúze a akvizice ve flanderské firmě M&A. Joachim zahájil svou profesní kariéru v roce 2010 jako finanční auditor v BDO.

Joachim získal magisterský titul v oboru obchodu na Lessius Hogeschool v Antverpách.

joachimvh@hybridsoftware.com

Manažerský tým

Manažerský tým